KORONAVIRUS OG FRIVILLIG INNSATS

Mange ønsker å hjelpe i denne krisetiden, og dette er selvfølgelig bra og viktig for å komme gjennom denne situasjonen.

Norges Frivilligsentraler anbefaler å gjøre denne frivillige innsatsen i god dialog med lokale frivillige organisasjoner og kommune. Frivilligsentraler eller andre frivillige organisasjoner bestemmer i samhandling med kommuner hva frivillige kan bidra med. Dette vil da føre til at den frivillige innsatsen i kommunene kan variere.


Se beslutninger og anbefalinger fra Helsedirektoratet - Kapittel 9 Frivillige organisasjoner.


2022 © Kvæfjord frivilligsentral