informasjon om krisepakke

Koronaviruset rammer også kulturlivet og frivilligheten, og over hele Norge har en rekke arrangementer i kultur, frivillig- og idrettssektoren blitt utsatt, stengt eller avlyst. Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter en kompensasjonsordning, der arrangører i frivillig- og idrettssektoren kan få kompensert for tapte billettinntekter og deltakerinntekter, samt merutgifter. Kulturrådet forvalter en ordning rettet mot kultursektoren. Det er viktig for oss at de som kan søke og få hjelp får vite om ordningen. Vi åpner for søknader 14.april. Fordi det er kort søknadsfrist, vil det ligge veiledere og informasjon på våre nettsider i påsken, så søkerne kan bruke tiden fram til 14.april godt på å forberede seg. Vi håper dere vil hjelpe oss med å spre informasjon om ordningen i deres kanaler. Vedlagt er en tekst med informasjon dere kan dele, samt grafiske elementer dere kan bruke på nettsider og i sosiale medium. Takk for at dere bidrar.
2022 © Kvæfjord frivilligsentral