Turdag med Frivilligsentralen

Sosial møteplass i frisk luft

Aldersgruppe: For alle

Turgruppa hos Kvæfjord  frivilligsentral gir ett gratis lavterskel-tilbud for de som ønsker å komme seg på tur i nærmiljøet og områdene rundt Kvæfjord.  Vi tilbyr  fysisk aktivitet i forskjellige former og følger årstiden, med både ski, truger, og fjellturer året rundt. 
Turene planlegges etter deltagere og deres ønsker, der deltakerne  måtte ønske og der det sosiale og fellesskapet er viktigst. 
Fin anledning til å komme seg ut på tur, være sosial og knytte nye bekjentskap. 
Torsdager - men følg med på Frivilligsentralen i Kvæfjord sin Facebookside, eller ta kontakt med Hanne Thin Markussen 41569942
2023 © Kvæfjord frivilligsentral